ติดตั้งชุดเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis System กำลังการผลิต 6,000 ลิตร / วัน ติดตั้งที่ ฟาร์มจอมทอง อำเภอ จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่