ติดตั้งตู้น้ำเย็น 4 หัวก๊อก 1 ตู้ พร้อมเครื่องกรองน้ำ RO 300 GPD กำลังการผลิต 1,200 ลิตร/วัน จำนวน 2 ชุด โรงเรียน บ้านแป้นพิทยาคม อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน