ติดตั้งตู้น้ำมันหยอดเหรียญ บ้านลูกค้า อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่