ติดตั้งโรงน้ำดื่มเอกชน ระบบ RO กำลังการผลิต 12,000 ลิตร/ วัน น้ำดื่มวารีทิพย์ ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน