ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis (RO) กำลังการผลิด 12,000 ลิตร/ วัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน