งานติดตั้งกรองน้ำเบื้องต้นร้านอัดฉีด ตลาดนัด ศรีเกิด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่