ติตตั้งถังเก็บน้ำพร้อมถังกรอง ขนาด 40 ×120 CM บ้านลูกค้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่