ติดตั้งชุดเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis System กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน แบบหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน สำหรับโรงงานน้ำดื่ม โครงการประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน ร้องขุด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่