งานติดตั้งชุดเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis system กำลังการผลิต 3,000 ลิตร / วัน แบบหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน โครงการประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน บ้านสันป่ายาง อำเภอ แม่แตง จ.เชียงใหม่