งานติดตั้งชุดเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis system กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน สำหรับโรงน้ำดื่ม แบบหยอดเหรียญ หน้าโรงเรือน โครงการประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน พระบาทสี่รอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่