ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse osmosis System กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน แบบบรรจุ จ.แม่ฮ่องสอน