ส่งมอบตู้น้ำเย็น 5 หัวก๊อก จำนวน 6 ตู้ ลูกค้า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่