ติดตั้งตู้น้ำเย็น 4 หัวก๊อก พร้อม เครื่องกรองน้ำ RO 300 GPD โรงเรียนบ้านดง ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่