ติดตั้งตู้น้ำแข็งหยอดเหรียญ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน