ส่งมอบตู้น้ำเย็น 4 หัวก๊อก จำนวน 2 ตู้ ให้กับ โรงเรียน