งานติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis System 300 GPD กำลังการผลิต 1,200 ลิตร/วัน บ้านลูกค้า อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่