ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ พร้อม ถังกรองเหล็ก ขนาด 40 × 120 CM บ้านแม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่