ส่งมอบตู้น้ำเย็น 4 หัวก๊อก วัดบุปผาราม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่