งานติดตั้งถังกรอง เหล็ก ขนาด 60 × 120 CM พร้อมบรรจุสารกรอง ลูกค้าอำเภอ สันป่าตอง จ.เชียงใหม่