ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis System กำลังการผลิต 3,000 ลิตร / วัน แบบ หยอดเหรียญ หน้าโรงเรือน อ.ลี้ จ.ลำพูน