ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญแบบ ATM พร้อมงานเปลี่ยนไส้เมมเบรนเปลี่ยนสารกรอง โรงเรียนแม่ลิด จ.แม่ฮ่องสอน