ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO กำลังการผลิต 6,000 ลิตร/วัน พร้อมงานเปลี่ยนสารกรอง โรงเรียนแม่เตี๋ย จ.แม่ฮ่องสอน