ติดตั้งถังกรองเหล็ก ขนาด 80 ×120 CM หน้าวาล์ว  2 ” บรรจุสารกรอง แอนทราไซต์ จำนวน 1 ใบ บรรจจุสารกรอง คาร์บอน Activated Carbon ( ID 1,000) 1 ใบ พร้อมติดตั้ง STATIC MIXER ขนาด 4 นิ้ว โรงพยาบาล สันป่าตอง จ.เชียงใหม่