งานปรับปรุงระบบ หัวบรรจุ 20 หัว พร้อม เครื่องล้างลังล้างถังแบบสวทิย์ขาเหยียบ  อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่