งานติดตั้งเครื่องกรอง RO กำลังการผลิต 12,000 ลิตร/วัน พร้อม เปลี่ยนปั้ม บ้านท่ากาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่