งานติดตั้งชุดหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน บ้านห้วยส้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่