ติดตั้งตู้น้ำเย็น พร้อม เครื่องกรองน้ำ Revers Osmosis 300 GPD พร้อม ถังกรองไฟเบอร์กลาส ขนาด 8×35” โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จ.เชียงใหม่