ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ RO (Reverse Osmosis) กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน พร้อมถังเก็บน้ำ 200 ลิตร โรงเรียนผาจุก อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่