ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน โรงเรียนกิ่วลม ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่