ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่