ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 3,000 ลิตร /วัน โรงเรียนบ้านสันทราย (เจ้ามหาวงศ์)  อ. สารภี จ.เชียงใหม่