ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน พร้อม ถังเก็บน้ำ 200 ลิตร โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่