ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ จำนวน 2 จุด บ้านแม่สะป๊อก อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่