ติดตั้งปั้มส่งน้ำ พร้อมเดินระบบไฟฟ้า จำนวน 2 จุด โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จ.เชียงใหม่