ปรับปรุงระบบน้ำดื่มเพิ่มถังน้ำดิบ เพิ่มกำลังการผลิต โรงน้ำดื่มวารีทิพย์  จ.ลำพูน