ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ บ้านสันกาวาฬ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่