ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน แบบหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน บ้านปากกอง ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่