ส่งมอบเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน โรงเรียนบ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่