ติดตั้งชุดหยอดเหรียญหน้าโรงเรือน หมู่บ้านวังไฮ จ.ลำพูน