งานเปลี่ยนสารกรองพร้อมเปลี่ยนปั้ม แก้ไขตู้คอลโทรล โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1