ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis กำลังการผลิต 3,000 ลิตร/วัน พร้อม ถังเก็บน้ำดื่ม 200 ลิตร ถังเก็บน้ำดิบ 1,000 ลิตร โรงเรียนแม่เหียะสามัคคี ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่