ติดตั้งตู้น้ำเย็น 3 หัวก๊อก จำนวน 2 ตู้ พร้อม เครื่องกรองน้ำ UF 5 ขั้นตอน ถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่