ติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ บ้านศาลา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่