ติดตั้งถังกรองเหล็ก ขนาด 50 × 120 CM พร้อมสารกรอง น้ำ จิรภาภรณ์เนิสเซอรี่ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่