ติดตั้งเครื่องกรอง น้ำ RO 3,000 ลิตร/วัน พร้อม ถังเก็บน้ำกันตะไคร่ 1,000 ลิตร โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ อ.สารภี จ.เชียงใหม่