ส่งมอบถังเก็บน้ำ สแตนเลส ตราเพชร ขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ หจก.แม่สรวยปิโตรลียม