ติดตั้งถังเก็บน้ำ PE 1,000 ลิตร พร้อม ปั้มน้ำ HITACHI 250 W ถังกรองน้ำไฟเบอร์กลาส 10×54″ บรรจุสารกรอง คาร์บอน เรซิ่น ลูกค้าบ้านโท้ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่