ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Ro กำลังการผลิต 3,000 ลิตร / วัน พร้อมถังเก็บน้ำ 1,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ โครงการน้ำดื่มสะอาด กองทุนหมู่บ้าน ปางลุง – บวกเต่ย ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่