ติดตั้งปั้มน้ำพร้อมเดินท่อระบบน้ำใช้ ในฟาร์มวัว อ.สันป่่าตอง จ.เชียงใหม่