ติดตั้งถังกรองเหล็กขนาด 120 × 150 CM หนา 4 MM หน้าวาล์ว 3 “วาล์วเป็น แบบ บัตเตอร์ฟลายวาล์ว ท่อ PVC 8.5 บรรจุสารกรอง แมงกานีส,คาร์บอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่